De Bommelerwaardse uitdaging

De Bommelerwaardse Uitdaging is een onderdeel van de Nederlandse uitdaging. Met onze Focus op de Bommelerwaard bemiddelen we in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal in de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon en leefkwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. We doen dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties waarmee we projecten brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar.

www.bommelerwaardseuitdaging.nl